Showing: 1 - 1 of 1 Articles

האתר שלך עומד ליפול

אם הגדרת את האתר שלך באמצעות "Google לעסק שלי", החל מה-1 באפריל, האתר שלך יוסר מהרשימה והמבקרים יופנו לפרופיל הקיים שלך ב-Google לעסק שלי. החל מה-10 ביוני 2024, האתר יוצג כלא זמין. זה הזמן לעבור מהאתר החינמי לבניית אתר ורכישת דומיין כדי להציג את הידע, התוכן והמוצרים/שירותים שלך.

[BTEN id="777"]