Showing: 1 - 1 of 1 Articles

טיפול בדחיינות

כולנו חווינו את זההמחשבה השלילית הזו שאומרת לנו“אני צריכה לעשות יותר" או "הייתי צריכה להשיג יותר עד עכשיו" או "למה עדיין לא עשיתי את זה?" זה מרגיש שהקול הקטן הזה בראש שלך גורם לך לחשוב שאת לא איפה שאת רוצה להיות כי את עצלנית או ממשיכה להתמהמה.אבל מבט מקרוב על החיים בדרך כלל מוכיח שזה …

[BTEN id="777"]