Showing: 1 - 1 of 1 Articles

התמדה

אתמול בערב שמתי לבשאם יש משהו אחד שהתמדתי בו בשבועיים האחרונים(מלבד שלושת הגדולים כל יום:לטפל בלקוחותלשלוח טיפ יומילהתאמן)היה הבינג שעשיתי על the challange. כך שלהגיע לפרק של איתן עזריה הבוקר בדרך למפגש נטוורקינג השבועי,היה פשוט סימן משמיים. גם לסלוח לעצמי על הבינג שעשיתי
וגם להגיד לעצמי כל הכבוד על ההתמדה בבינג, כי כשמשהו מעניין אותי, אני …

[BTEN id="777"]