Showing: 1 - 1 of 1 Articles

תם עידן המדיה החברתית?

סערת המדיה החברתית של העשור האחרון הסתיימה.  זה לא שאנשים כבר לא משתמשים במדיה חברתית – הם כן. הם פשוט משתמשים בזה פחות, ופועלים אחרת. בשנת 2022, הזמן היומי הממוצע המושקע במדיה חברתית ירד ברחבי העולם, מה שהוביל לירידה בטווח האורגני של מותגים ויוצרים. 54%  מהאנשים משתמשים במדיה החברתית כדי ליצור קשר עם חברים ובני …

[BTEN id="777"]