Showing: 1 - 1 of 1 Articles

מהכוח אל המוח

עד היום הכרתי את הספורט כמשהו שמסייע רגעית כאן מרים את המצב רוח כאן מוריד לחץ כאן עוזר בהתרגשות וכמובן האפשרות לחגוג הצלחות קטנות היום, כשאירחתי את ריס פריבר מאמנת שיקומית למדתי והכרתי עד כמה הספורט חשוב מעבר לגוף היפה והבריא אלא גם ליכולות המנטליות שלנו בגיל השלישי (ומעבר) מזמינה אותך לשמוע את הפרק, והפעם …

[BTEN id="777"]