Showing: 1 - 1 of 1 Articles

"ידע זה כוח."

כולנו שמענו את הביטוי הזה בעבר, אבל מה זה באמת אומר? זה אומר שכשיש לאנשים את הידע והמידע הנכונים, יש להם את הכוח לבצע ביעילות את הכוונות שלהם. הידע במידע הנכון נותן לך את הכוח לייצר ולעצב את עצמך ואת העולם שסביבך… בדיוק כמו שהידע הנכון של מתכון נותן לך את הכוח להביא אותו למציאות מתי שתרצי.מילים …

[BTEN id="777"]