Showing: 1 - 1 of 1 Articles

תלמדי מהפשלה שלי

עשיתי אינספור טעויות במהלך הקריירה שלי אבל אף אחת מהן לא חיבלה בעסק שלי כמו זה: נשארתי קטנה מדי זמן רב מדי.  אם הייתי יודעת אז מה שאני יודעת עכשיו, אני משוכנעת שהעסק שלי יכול להיות בקלות פי שתיים ממה שהוא כרגע. הטעות של "עסק קטן" היא משהו שכל בעל עסק מתנגד בסופו של דבר. ואם …

[BTEN id="777"]