Showing: 1 - 1 of 1 Articles

מתמטיקה רגשית

מאז ומתמיד הגדירו אותנו בבית שאחותי היא ההומנית ואני הריאלית אני הולכת לכיוון המחשבים, והיא לשפות. ועדיין, שתינו הסתבכנו עם המתמטיקה בתיכון, שלא נדבר על הסטטיסטיקה בתואר. למה מתמטיקה כל הזמן מסבכת לנו את החיים ואיך אפשר לייצר יחסי אהבה איתה הצטרפו אליי לפרק אנליטי וטיפה הומני עם ליאור ימיני

[BTEN id="777"]