Showing: 1 - 1 of 1 Articles

מטא מסירה אפשרויות מיקוד מפורטות יותר עבור מסעות פרסום

הערה חשובה למפרסמים בפייסבוק, כאשר Meta הכריזה שהיא תסיר ו/או תאחד חלק מאפשרויות הטירגוט שלה, בין אם משום שהן אינן בשימוש נרחב, הן מפורטות מדי או שהן קשורות לנושאים ש"אנשים עשויים תופסים כרגישים". כפי שהוסבר על ידי Meta: "החל מ-15 בינואר 2024, אנו מסירים או מאגדים כמה אפשרויות מיקוד מפורטות הקשורות לנושאים שאנשים עשויים לתפוס …

[BTEN id="777"]