Showing: 1 - 1 of 1 Articles

מאיפה את.ה קורא.ת את הפוסט הזה?

אני האדם הראשון להגיד לכולםלעבוד מהמחשב.זה יותר נח, זה יותר גדול, חלק מהמערכות עובדות יותר טוב בדפדפןויש יותר אופציות. יחד עם זאת, גם אני כשאני לא עובדת, אני גולשת מהטלפון… זו עובדה שידועה לכולם… אבל משום מה אנחנו לא מבינים עד כמה.היום נתקלתי בסקר הזה בלינקדאין   מתוך 167,364 מצביעים (כן, גם אני בינהם 🙂 )75% גולשים מהנייד. …

[BTEN id="777"]