Showing: 1 - 1 of 1 Articles

למה שונאים ישנאו

הנה 4 דברים שכדאי לזכור לגבי הסיבה ששונאים שונאים:שונאים הם בדרך כלל אלו שמוותרים לעצמם.האנשים שאומרים לך שאתה מבאס משתגעים כי הם יודעים שיש להם אחריות וכישלונות משלהם.שונאים אומרים, "אני לא מה שאני צריך להיות ואני מקווה שגם אתם לא תצליחו למצות את הפוטנציאל שלכם כי זה יהיה הגיוני למה עזבתי." במילים אחרות, השונא לא …

[BTEN id="777"]